N’Paul att

– «Paul, du prater itte me mæ meir», skreik kjærringa, «aillti sitter du me hugi i ei bok å læser.  Av å teill ønsker je at je var ei bok, da hadde du i aille faill sett på mæ».
– «Hmmm», svara’n Paul, «det var ingen domm ide. Da kuinne je tigi dæ me på biblioteke å bytte dæ i nåe meir interessant».

Bokmål

– «Paul, du snakker ikke med meg mer», skrek kona, «du sitter alltid med hodet i en bok og leser.  Av og til ønsker jeg at jeg var en bok, da hadde du i all fall sett på meg».
– «Hmmm», svarte Paul, «det var ingen dum ide.  Da kunne jeg tatt deg med på biblioteket og byttet deg i noe mer interessant».