Vits

Lærern:  -«Har du eit æksempel på sløsing med enærsji»?
N’Per:   – «Å færtællja ei hårreisende historie teill ein fleinskaille kær».

 

Læreren:  -«Har du et eksempel på sløsing med energi»?
Per:         – «Å fortelle en hårreisende historie til en flintskallet kar».