Veit aillt

 

N’John sa:
– «Je å bror min veit aillt»!
– «Å jasså du», svara’n Kjell, «hæ hetter hovedstaden i Nepal»?
– «Det er det bror min som veit».

John sa:
– «Jeg og min bror vet alt»!
– «Å jasså du», svarte Kjell, «hva heter hovedstaden i Nepal»?
– «Det er det bror min som vet».