Vålltiginn

Del morroa med vænna dine


– «Je har vørti vålltiginn», skreik a Nina, da ho kom inn på lænsmainnskontore.

– «Hærte da», spordde purken.

A Nina løfe opp stakken, pekte å sa:

– «Der».Del morroa med vænna dine