Uinnskylling

Del morroa med vænna dine


– «Je kommer itte på ærbe i dag», sa’n John ått sjefen i tellefon, «i dag skær je bort å ærtte dein færrje sjefen min, som ga mæ sparken fær atte je itte møtte opp».Del morroa med vænna dine