Tipp rætt tal

Del morroa med vænna dine
Del morroa med vænna dine