Tilbud om porno!

 

De to kristne småbarnsmødra møttes på ein kafe fær å prate litt:
– «Je vart utsætt fær nåe rekti ækkelt i bokhandel’n i går,» sa dein eine.
– «I bokhandel’n? Hæ fær nåe da da?»
– «Jo, ein ækspeditør prøvde å prakke på mæ ei ordentlig pornografisk bok.»
– «Hæssen jikk det teil?»
– «Vel, du veit jo at je har teinkt å skifte jobb etter pærmisjon. Så je jikk teil bokhandel’n å spordde om dam hadde ei bok om færskjellige stillinger, heilst nåa som itte er meir krevende einn at ei småbarnsmor kain klare dam.»

De to kristne småbarnsmødrene møttes på en kafe for å prate litt:
– «Jeg ble utsatt for noe riktig ekkelt i bokhandelen i går,» sa den ene.
– «I bokhandelen? Hva for noe da da?»
– «Jo, en ekspeditør prøvde å prakke på meg ei ordentlig pornografisk bok.»
– «Hvordan gikk det til?»
– «Vel, du vet jo at jeg har tenkt å skifte jobb etter permisjonen. Så jeg gikk tel bokhandelen å spurte om de hadde en bok om forskjellige stillinger, helst noen som ikke er mer krevende enn at ei småbarnsmor kan klare dem.»