Tigging

Je gikk nerover Kaffegata fær nåa daar sea, da je vart kontakte tå ein mækkette å løinn kær. Hain ba mæ om nåa kroner teill middag.
Je liker å hjælpe fættige, tok fram ein 200-lapp å spordde:
– «Om je gir dæ dessa peinga, vil du kjøpe litt øl i steille fær middag?
– «Nei, je måtte sluitte å dreikke fær mange år sea», svara kærn.
– «Vil du bruke peinga på fiske eiller jaktutstyr i stelle fær mat?» spordde je.
– «Er du kav gælinn!» svara kærn, «je har itte fiskje på over 20 år, å itte vøri på jakt på seikkert 30 år».
– «Vel,» sa je «je skær ta dæ med hem teill ein dusj å ein fantastisk middag teillberedt tå kjærringa mi».
Kærn var færbløffe, å sa:
– «Vil itte kjærringa di bli sprættsint om du gjær det»?
Je svara:
– «Jo, mein det er heilt seikkert greitt, fær det viktigste er att’a får sjå hæss kæra ser ut da dam sluitter å gå på jakt, fiskje å dreikke øl».

Jeg gikk nedover Kaffegata for noen dager siden da jeg ble kontaktet av en skitten og loslitt mann. Han ba meg om noen kroner til middag.
Jeg liker å hjelpe fattige, tok frem en 200-lapp og spurte
– «Hvis jeg gir deg disse pengene, vil du kjøpe litt øl i stedet for middag?
– «Nei, jeg måtte slutte å drikke for mange år siden» svarte mannen.
– «Vil du bruke pengene på fiske eller jaktutstyr i stedet for mat?» spurte jeg.
– «Er du helt gal!» svarte mannen, «jeg har ikke fisket på over 20 år, og ikke vært på jakt på sikkert 30 år».
– «Vel,» sa jeg «jeg skal ta deg med hjem til en dusj og en fantastisk middag tilberedt av fruen min».
Mannen var forbløffet og sa:
– «Vil ikke din kone bli rasende om du gjøre det»?
Jeg svarte:
– «Jo, men det er helt sikkert greit, for det viktigste er at hun får se hvordan menn ser ut når de slutter å gå på jakt, fiske og drikke øl» .