Teinkj om Gud hadde vøri Solung….

Teinkj om Gud hadde vøri Solung….

 
Da hadde de 10 bud vøri litt ainnsless.
 
1: Du skær itte ha andre guder einn mæ, itta avguder heill, mein vi ser milla fingra å hemmebreinnt å kortspell.
2: Du skær itte misbruke Guds navn, om du itte er skjellelig færbainna eiller må sprite opp ei go historie.
3: Du skær haulle hviledagen helli, å middaslurn einda hellire.
4: Du skær hedre din far å din mor, om du veit håkken dam er.
5: Du skær itte slæ ihjæl, det hauller å deinge dam sjekkli.
6: Du skær itte bryte ækteskape, omm’n itte driver å roter med andre i fylla. Da kain du kaste’n på hugu å ræva ut.
7: Du skær itte stjæla. Mein å låne på ubestæmmt ti er greitt.
8: Du skær itte tala usainnt om din neste. Unntak om det er eit skjekkeli rasshæl eiller om du har hørdd nåe safti slaidder om noen tå nåen andre.
9: Du skær itte begjære din nestes eiendom, mein litt æppleslang er greitt.
10: Du skær itte begjære din nestes ektefeille eiller hass ærbersfælk eiller nåe ainne som teilhører din neste, i hvært faill itte om det er nåen sjanse fær att’n får væta det.

 

 

Tenk om Gud hadde vært Solung….

Da hadde de 10 bud vært litt annerledes.

1: Du skal ikke ha andre guder enn meg, ikke avguder heller, men vi ser mellom fingrene på hjemmebrent og kortspill.

2: Du skal ikke misbruke Guds navn, om du ikke er skikkelig forbannet eller må sprite opp en god historie.

3: Du skal holde hviledagen hellig, og middagsluren enda helligere.

4: Du skal hedre din far og din mor, om du vet hvem de er.

5: Du skal ikke slå ihjel, det holder å denge dem skikkelig.

6: Du skal ikke bryte ekteskapet, om han ikke driver og roter med andre i fylla. Da kan du kaste ham på hue og ræva ut.

7: Du skal ikke stjele. Men å låne på ubestemt tid er greit.

8: Du skal ikke tale usant om din neste. Unntak om det er et skikkelig rasshøl, eller om du har hørt noe saftig sladder om noen fra noen andre.

9: Du skal ikke begjære din nestes eiendom, men litt epleslang er greit.

10: Du skal ikke begjære din nestes ektefelle eller hans arbeidsfolk eller noe annet som tilhører din neste, i hvert fall ikke om det er nåen sjanse for at han får vite det.