Stor Magi

Del morroa med vænna dine


Indianerhøvdingen «Knækkt pil» fra Oppianerstammen var på besøk hos svigerfæreildra teill dætter si på Hof væstsie.
Dagen føre hain skuille reise hemmatte, tok damm’n med sæ fær å vise’n norsk fotbaill, Hof IL hadde hemmekamp på Suinneinga.

Hain vart mæktig imponert, å da’n kom hemmatt, færtærdde’n stammen:
– «Først kom det 11 mainn i gult å svart, å så kom det 11 mainn i blått å hvitt, som stillte sæ opp på hærssji sie tå ein strek i grase.

Så kom det ein kær kledd i svart, som bles i ei fløyte – å da binnte det å reigne».

 

Indianerhøvdingen «Knekt pil» fra Oppianerstammen var på besøk hos sin datters svigerforeldre på Hof vestside.
Dagen før han skulle reise hjem, tok de ham med for å vise ham norsk fotball, Hof IL hadde hjemmekamp på Sundenga.

Han ble mektig imponert, å da han kom hjem, fortalte han stammen:
– «Først kom det 11 mann i gult å svart, å så kom det 11 mann i blått å hvitt, som stilte seg opp på hver sin side av en strek i gresset.

Så kom det ein kar kledd i svart, som blåste i en fløyte – og da begynte det å regne».Del morroa med vænna dine