Stakkars

N’Kåre Olav var med færeildra teill Roma på ferie. Inne på Collosseum fækk dam sjå ein gammaill, detaljert mosaikk, som forestillte de først kristne som vart kaste teill løven.

N’Kåre Olav binnte å grine, å far hass kom med ei lita historie om dessa martyra.

– «Det er itte det», svara’n Kåre Olav, å pekte ned i vinstre hjørne, «sjå, denna søte veissle løva har itte fått nåen kristen»!