Sainnheta

Del morroa med vænna dine


Eit gjennomsnitts kvinnfælk kain prate dæbbelt så fort som gubben greier å høre!Del morroa med vænna dine