Så var det slutt…………

Del morroa med vænna dine


13.de dagen med Covid-19, «nesten frisk» håper je.

Mein vitsa mine er det bære nåa få som læser, itte mange som vise at dam liker dam eller deler dam.Del morroa med vænna dine