Prøv sjæl…..  

Ei kjærring står på kjøkk’ne å steiker speileigg.

Pluts’li kommer gubben brasende inn på kjøkkne…….. å stressmasa uta pause:

– Færseikkti !.. FÆRSEIKKTI !  Meire smær i painna ! Å hærregud !!

– Du har fær mange eigg i painna samtidi.. FÆR MANGE !

– Snu dam ! SNU DAM NÅ! Vi treinger meire smær… Detta går ailldri bra !

– Mein hæss skær vi få tak i meir smær NÅ? Det er nesten tomt fær smær !

– Det kommer teill å SVI SÆ FAST !

– Færsekkti !… FÆRSEKKTI !..

Je sa ..VÆR FÆRSEKKTI !

– Du hører jo AILDRI på mæ da du lagar frokost !

– ALDRI ! Snu dam ! Skunn dæ ! Er du GÆLINN ?

– Har du gått ifrå vette ? Itte glæm å sailte dam

– Bruk saltbærrsa! SAILTBÆRSSA ! SAILTBÆRSSA !

Kjærringa stirre iskaldt på’n å sa:

– «Hæ er det som feiler dæ»? Trur du itte je kainn steike speileigg» ?

Hain ser på a å seier:

– «NÅ kanskji du skjønner hæssen JE har det da vi er ute å kjører bil»?

Kona står på kjøkkenet og steker speilegg.
Plutselig kommer mannen hennes brasende inn på kjøkkenet…….. å stress-maser uten pause:
– Forsiktig !.. FORSIKTIG ! Mer smør i panna ! Å herregud !!
– Du har for mange egg i panna samtidig.. FOR MANGE !
– Snu dem ! SNU DEM NÅ! Vi trenger mer smør… Dette går aldri bra !
– Men hvordan skal vi få tak i mer smør NÅ? Det er nesten tomt for smør !
– Det kommer tel å SVI SEG !
– Forsiktig !… FORSIKTIG !..
Jeg sa ..VÆR FORSIKTIG !
– Du hører jo ALDRI på meg da du lager frokost !
– ALDRI ! Snu dem ! Skynd deg ! Er du GAL ?
– Har du gått ifra vettet ? Ikke glem å salte dem
– Bruk saltbøssa! SALTBØSSA ! SALTBØSSA !

Kjærringa stirre iskaldt på ham å sa:
– «Hæ er det som feiler deg»? Tror du ikke jeg kan steke speilegg» ?
Hain ser på henne og sier:
– «NÅ kanskje du forstår hvordan JEG har det da vi er ute og kjører bil»?