Hopp til innhold

A Malin fækk fælje bæssfar sin teill Gruekjærkja, mein hain var nåe reidd fær hæss dette skuille gå, a Malin var kjinnt fær å prate først, å kanskji teinkje sæ om etterpå, om nåen ba a hardt nukk.

Hain færtærdde om hæ som skuille sje, å at det var innsamling tå kolekt heilt teill sluitt.

I håp om att’a skuille væra stille, ga’n a ein tier, som ho skuille få leigge i bøssa, da dein kom ruinnt.

20 menutter uti prekna, kom det med ljus, klar stæmme:

- «Nei, bæssfar, nå betalar vi å går hemmatt»!

Eit steille i Grue?


Ei patrulje frå UP ståppe ein bil utafær rådhuse i Grue, dam sinns’n kjørdde nåe ustøtt.

- «Si meg, har De nydt alkohol»? spordde betjenten.

- «Nei», svara gubben, «mein je har nytt slips»!


- «Det var da fært som gubben din snærke i kjærkja om sinndan»?

- «Ja, huffa’mæ, ingen are fækk såvå»!

Fire kærer, ein frå Grue, ein frå Våler, ein frå Åsnes å ein frå Hof skuille sjå håkken tå dam som kom sæ leingst inni ei hule oppi Klokken.

Først gikk hain frå Grue. Hain gikk 10 skrett inn, så hørdde'n eit spøkelse som sa med sjælvende røst:

- “Je er eit spøkelse med eit blått auge”.

Gruegubben vart vettaskræmt, å beinflaug ut at.

Så var det kærn frå Våler, hain å gikk 10 skrett inn å hørdde detta spøkelse som sa:

- “Je er eit spøkelse med eit blått auge, je vil væra i fred”!

Vålergubben vart reidd, meig i boksa å sprang ut.

Så var det kærn frå Åsnes, hain å gikk 10 skrett inn å hørdde detta spøkelse som sa:

- “Je er eit spøkelse med eit blått auge, je vil væra i fred”!

Åsnesgubben vart skræmt å gikk ut.

Teill sluitt var det Hoffern.  Hain gikk au 10 skrett inn, å hørdde det samma:

- “Je er eit spøkelse med eit blått auge ..”!

Da avbraut Hoffern:

- “Haull kjæft å pæss dæ, ellers får du eitt teill”!

Tellefon ringte, å je sa

- «Hallo".

Ei kjærring spordde:

- "Prater je me'n Bjørn Gravingen"?

- "Ja, hæ gjeiller det"? (Sinns je kjinnte lufta tå ein sæljar)

- "Jo, je ringer ifrå Xxxxxx, å lurdde på om je kain få stille dæ nåa spørsmål om bruken tå internett"?

Det rainn ein faan i mæ, så je svara:

- "Ja, klart det, mein først må je få væta hærtt je skær seinne faktura'n".

- "Hæ, faktura"?

- "Ja, je er konsuleinnt, å je ærber itte gratis, det gjær fuill itte du heiller"?

- "Mein vi bruker itte betala ....".

- "Nå har vi haullt på i tre menutter, etter 5 menutter fakturerer je fær ein hælvtime"!

KLIKK, duuuut duuut duuut

Je sto i kassa-kø’n på Rema 1000, a hadde ei pakke kondomer i hånna.  Da blondina framma mæ skuille betala, såg je att’a bære hadde kjøpt ei flæske ketshup.

- «Det er ut teill at vi bære skær ha nåe å ha på pølsa nå, beigge to», sa je.

Ho vart knaill rau, treiv ketshupflæska å stakk ut reiktig gærfort, meins je å ho bak kassa lo så vi grein.

Det var eit finere baill på Rådhuset i Grue, fær å feire at bygda skuille bli berømt gjønnom ein TV-serie. 

Ein skjenert, besjeden kær frå Finnskogen hadde vøri med på å få fjærnsynet teill bygda, å skuille ha æra tå å åpne baille, ved å ta den første dainsen med ordfører’n.

- «D- d- d- du- da– dainnser gu– gudommelig, kjære fru ordfører», fækk’n stamme tur sæ da vailsen var ferddi.

- «Det er synn je itte kain seia det samma», svara ho.

- «Gjær som mæ», sa gubben, «ljug».

Ein Oslokær, ein trønder å ein gubbe frå Åsnes satt på toget. Oslokærn sa:

- "Ein gong var je så høgt oppe atte je kuinne sjå heilt tydelig, at det var fjell å sjøer på månen".

- "Det var fuill ittnå", svara bergensern, "flyet mitt var så høgt, atte je kuinne sjå at det var ein mainn på månen"!

- "Det var mæ, det", svara Åsnesgubben.

Ein hærlig dag vart det.

Je hadde akkurat ei heilt fantastisk tellefonsamtale, ein gubbe (tellefonsalg sto det på appen) ringte.

--- NB - fakta.  Je har Android tellefon med appen
Cube ACR.  Knaill klare opptak tå aille samtaler, nå i Android 9". ----

Je  : -"Haillo"?

Hain: -"Go'dag, je ringer frå Xxxxxxxxx, prater je med Ole Krestjan Larsen"?

Je  : -"Nei".

Hain: -"Har je mulighet teill å få'n i tale"?

Je  : -"Det vil je tru".

Hain: -"Jaha"?

Je  : -"Ja, med dagens teknologi bær itte det væra umulig, sjæl på ein sinnda".

Hain: -"Eeehhhh... Je trur itte je færstår heilt..."?

Je  : -"Det kain je hværken bekræfte eiller avkræfte".

Hain: -"Hæ"?

Je  : -"Je kain hværken bekræfte eiller avkræfte hæ du færstår eiller itte færstår. Sleikkt må du avgjæra sjæl".

Hain: -"Ja, det færstår je".

Je  : -"Gærbra! Da fækk vi bekræfte det"!

Hain: -"Eeeehhh... Hæ"?

Je  : -"Du bekræfte sjæl at du færstår at det er du sjæl som må avgjæra hæ du færstår eiller itte færstår".

Hain: -"Akkurat"?

Je  : -"Ja, så slik er det med dein saken. Er det nåe meir je kain stå teill tjeneste med"?

Hain: - "Vel, je kuinne teinkt mæ å prate med'n Ole Krestjan  Larsen"?

Je  : -"Da må je skuffe dæ. Je kain nukk itte hjælpe dæ med det".

Hain: -"Så det er aillså itte mulig fær mæ å prate med Larsen"?

Je  : -"Jo, det vil je da tru"?

Hain: -"Ja, akkurat..."?

Je  : -"Jada, slik er det..."!

Hain: -"Kan du le mæ få læv teill å prate med Ole Krestjan  Larsen, da"?

Je  : -"Je har ingen rætt teill å nækte dæ å prate med Ole Krestjan Larsen, så je er dæffer itte ein instans du må henveinne dæ teill fær å be om læv".

Hain: -"Hæ meiner du"?

Je  : -"At je itte kain bestæmme håkken n'Ole Krestjan Larsen skær prate med".

Hain: -"Ååhhh... Er Ole Krestjan Larsen teill stede"?

Je  : -"Det går je ut ifrå".

Hain: -"Hæa går du ut ifrå"?

Je  : -"Att'n er teill stede... Eit eiller ainne steille".

Hain: -"Meiner du att'n itte er i nerheten tå dæ"?

Je  : -"I nerheten er jo eit definisjonsspørsmål, mein je kain itte sjå nåen her som går uinner navnet Ole Krestjan Larsen, om det er det du meiner"?

Hain: -"Det er fuill det som meines med å væra teillstede"?

Je  : -"Spær du, eiller slær du fast at det er det uttrykke betyr"?

Hain: -"Je fastslær".

Je  : -"Da er'n itte teill stede".

Hain: -"Veit du hæ ner'n kommer atteinne"?

Je  : -"Atteinne"?

Hain: -"Ja, hain er jo itte tilstede nå. Hæ ner kommer'n atteinne"?

Je  : -"Hviss'n skær kåmmå atteinne, så må'n fuill ha vøri her"?

Hain: -"Åpenbart"!

Je  : -"Da kåmmer'n itte atteinne".

Hain: -"Hæ meiner du nå, da"?

Je  : -"Ailså... Hain kåmmer itte atteinne, fær hain har aildri vøri her".

Hain: -"Jammein? Aildri vøri der? Hæffer svarar du i tellefon hass, da"?

Je  : -"Det gjær je itte".

Hain: -"Hæ"?

Je  : -"Det gjær je itte".

Hain: -"Je hørdde det... Mein håkkes tellefon svarar du i da"?

Je  : -"Min".

Hain: -"Jasså? Er det itte mulig å nå Ole Krestjan Larsen på detta nommere da"?

Je  : -"Itte umulig, mein innmari usainnsynlig".

Hain: -"Je trur je binner å skjønne detta; Du svarar aillså i din egen tellefon"?

Je  : -"Reikkti"!

Hain: -"Å du har itte'n Ole Krestjan Larsen i nerheten"?

Je  : -"Korrekt"!

Hain: -"Hæss bær je gå fram fær å få tak i denna Ole Krestjan Larsen, da"?

Je  : -"Je ville prøvd å ringe'n".

Hain: -"Mein det er jo det je gjær!!!!!"???

Je  : -"Færsøk å ringe Larsen på hass eget nommer".

Hain: -"Hæ"?

Je  : -"Ja... Om du skær ha tak i Larsen, så er nukk dein bæste måten å ringe direkte teill Larsen, å itte via mæ, je kjinner jo itte eingang nåen Ole Krestjan Larsen".

Hain: -"Har je ringt gæli nommer"?

Je  : -"Sea du er så oppsatt på å prate med Ole Krestjan Larsen, vil je nukk anta at du har ringt gæli nommer, ja".

Hain: -"Takk!! Ha en gærfin dag"! (klikk)

N'Paul var på ferie i syden, å hadde fønni sæ ei fælkefri vik, der'n la sæ splitter naken i sola.

Etter ei stauinn la'n solhatten over "veissle-Paul" fær å uinngå å bli solbreinnt på'n.

Hain sævne, å vakkne tå at ei kjærring sa:
- "om du hadde vøri normalt høffli, hadde du lette på hatten teil kvinnfælk"!

N'Paul svara:
- "Å hadde du vøri pen, hadde'n lette tå sæ sjæl".