På sjukehus

N’Ray var sjuk, å havne på sjukehuset.
Utpå kveill’n kom ein dåkkter å spordde:
– «Vil du ha nåe å såvå på»?
– «Ja», svara’n Ray, «det er itte så neie med lakne, mein madrassen vil je gjinne ha».

Ray var syk, å havnet på sjukehuset.
Utpå kvelden kom en doktor å spurte:
– «Vil du ha noe å sove på»?
– «Ja», svarte Ray, «det er ikke så nøye med lakenet, men madrassen vil jeg gjerne ha».