På Rådhusrestauranten

Del morroa med vænna dine


Dein eine gjesten teill dein are:
– «Hæssen er sneiglom her»?
– «Færkledd som kelnerer»!

Den ene gjesten til den andre:
– «Hvordan er sneglene her»?
– «Forkledd som kelnere»!Del morroa med vænna dine