På nudistleir

N’Per-Erik var med færeildra på ei nudiststrand. Gutten lurdde på hæffer nåa kærer hadde ein pekk som stakk opp å are hadde ein som hang ned. Far hass sinns at det var litt flaut å svara på det spørsmålet, så’n svara heiller: – «Jo, hør nå her.  De kæra med ein pekk som steikker opp er rike meins de med ein som heinger ned er fættie». Gutten sinns detta var eit greit svar å truidde på far sin. Litt seinere spordde’n sønn sin: – «Veit du hærtte a mamma er»? – «Ja ho står å prater med ein fættig kær som akkurat vart gærrik, å nå pomper’an fær peinger».
Per-Erik var med foreldrene på en nudiststrand. Gutten lurte på hvorfor noen menn hadde en tiss som stakk opp og andre hadde en som hang ned. Faren syntes at det var litt flaut å svare på det spørsmålet, så han svarte heller: – «Jo, hør nå her.  De mennene med en tiss som stikker opp er rike mens de med en som henger ned er fattige». Gutten syntes det var et greit svar og trodde faren. Litt senere spør faren sønnen: – «Vet du hvor mamma er»? – «Ja hun står og snakker med en fattig mann som nettop ble rik og nå pumper hun ham for penger».