Oppsagt atte

N’Knut Morten kom inn i dyrebuttikken å sa:
– «Je vil kjøpe 9 rætter, fæm mus å ein påså lus».

– «Det var da ei mærkelig bestilling», sa ho bak disken, «hæ i aill væla skær du med detta»?

– «Husægarn har gitt mæ beskjed om å flætta, å det står i kontrakta at je skær levere leiligheta i samma stainn som da je flætte inn»!

Knut Morten kom inn i dyrebutikken og sa:
– «Jeg vil kjøpe 9 rotter, fem mus og en pose lus».

– «Det var da en merkelig bestilling», sa hun bak disken, «hva i all verden skal du med dette»?

– «Huseieren har gitt meg beskjed om å flytte, å det står i kontrakten at jeg skal levere leiligheta i samme stand som da jeg flyttet inn»!