Ny tiss

 

Veissle Olemann satt i badekare, å såg misfærneigd på tissen sin.

– «Mamma, je trur je skær kjøpe mæ ein ni å stærre tiss», sa’n.

– «Det går itte an å kjøpe ni tiss», svara mor hass.

– «Å jo da, je såg att’n pappa tog plastikken tå sin nie i går, da’n kom ut frå romme teill hushjælpa»!

 

Lille Olemann satt i badekaret, å så misfornøyd på tissen sin.

– «Mamma, jeg tror jeg skal kjøpe meg en ny og større tiss», sa han.

– «Det går ikke an å kjøpe ny tiss», svarte hans mor.

– «Å jo da, jeg så at pappa tok plastikken av sin nye i går, da han kom ut fra romme til hushjelpen»!