N’Trond Olav

Da’n var ni år, spellte’n Trond Olav sjakk mot fire tå onkla hass, samtidig.

Hain tapa aille spella.


Hæ kommer det tå, att’n Trond Olav ligger i seinga, hæver etter pusten å gisper navne teill kjærringa?

Ho har itte haullt puta hardt nukk, å leing nukk over tryne hass.


N’Trond Olav kom naken ut tur dusjen å sa teill kjærringa:

– «I dag er det aillt fær værnt teill å ha på sæ kleer. Hæ trur du naboa kommer teill å seia, om je går ut å kløpper plen, splitter naken»?

– «At je gifte mæ med dæ fær peingas skuill»!