Noas ark – i Norge 2013

Gud kom ner frå himmel’n å sa ått’n Noa:
– «Du Noa, om 6 måner skær je dra opp global oppværming, åsså skær je le det reigne teill jorda er oversømmt, å aillt vont har drokkne.  Mein je ønsker å reidde nåa få, gode meinnisjer, å to tå hær skapning på jorda.  Je beordrer dæ å bygge ein ark».

Herren ga byggeteigninger ått’n Noa, som skjælvende sa att’n skuille få med sæ onga sine å ordne detta.

– «Om 6 måner binner det å reigne», advarte Herren, «da må du ha arken klar, eiller ha lærdd å svømme».

Sækks måner gikk, å det drog sæ opp teill uver.  Gud kom ner fær å sjå att’n Noa sætte seil, mein …. hain såg ingen båt.  Hain fainn Noa, som satt uinner ei buske å grein.

– «Noa», ropte Gud, «hærtte er arken»??

– «Du må teillgi mæ, Hærre», grein’n Noa, «je gjordde mitt bæste, mein det var itte muli.  Først måtte je få byggeteillatelse, mein Teknisk Etat go’kjeinnte itte byggeteigningen du ga mæ, så je måtte få ein ingeniør reill å rætte på dam, mein det einnte med ein krangel om hæss sprinkleranleigge skuille bygges inn».

– «Naboa klaga, å sa at det var ulævli å bygge ein ark på tomta mi, så vi måtte plokke i frå nån’ainn ailt samman, å binne på nytt att.  Da var det omtreinnt umuli å få tak i trevirke, fær å beskytte dein spragglette ugla vart det ulævli å haugge trer.  Je appelerte terill Miljødepartementet, å færklardde att je måtte feille trer fær å reidde ugglom, mein dam bære lo tå mæ».

– «Så kom LO’s sæmmarspatrulje, å laga bråk færdeatt je brukte uorganiserte ærbesfælk, å je brukte fleire vikur på å færhandle med fagforeninga.  Samtidig dreiv sønn min å samle inn dyr, mein hain vart annmeillt tå dyreværnet, å arrestert».

– «Så kom NVE å krevde at je skreiv ein oppklarende rapport om din planlagte flom, å ba mæ teigne eit kart over hæsse områder som ville kåmmå uinner vattn.  Da je møtte opp med ein globus, la dam ned eit forbud mot heile flommen.  Dam godtok itte att du var hevet over loven».

– «Så kom ligningskontoret, å beslagla aillt je ægde, inkludert dein hælvferddie arken, med begruinnelse at je itte hadde betalt ein båtbyggerskatt je aildri har hørdd om».

Pluss’li kom sola fram, å det sluitte å reigne.

– «Vil du itte ødeleigge jorda alikavæl», spordde’n Noa glad.

– «Jo da», svara Gud, «mein je har fønni ut einn ainn måte å gjæra det på».

– «Hæssen da»?

– «Je ler a Erna Solberg vinna valget».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *