Nå står den

A Trine å’n Trond hadde kømmi i puberteten.
Dam hadde vøksi opp ilag, å har lekt ilag sea dam lærdde å gå.
Nå hadde dam lurdd sæ inn på soverommet teill færeildra hass Trond, som var ein tur i bi’n.

Frå nattbordskuffen drog’n Trond fram eit pornoblad, som far hass hadde liggende der.
Dam binnte å bla i det, å etter ei staunn ser’n Trond på a Trine å hviske ømt:
– «Nå står DEIN»!

Ho svara itte med det samma, mein etter ei lita staunn kom det:
– «Nå står mi å».

– «Phhhø», sa’n Trond, «det går itte an at di står».

«Jo da, det gjær det så, ho står på GLÆTT».

 

Trine og Trond hadde kommet i puberteten.
De hadde vokst opp sammen, å har lekt sammen siden de lærte å gå.
Nå hadde de lurt seg inn på soverommet til Tronds foreldre, som var en tur i byen.

Fra nattbor skuffen dro Trond frem et pornoblad, som hans far hadde liggende der.
De begynte å bla i det, å etter en stund ser Trond på Trine og hvisker ømt:
– «Nå står DEN»!

Hun svarte ikke med det samme, men etter en liten stund kom det:
– «Nå står min å».

– «Phhhø», sa Trond, «det går ikke an at din står».

«Jo da, det gjør det så, den står på GLØTT».