Mopedkjøring å dreikking

– «Å dreikke meins du kjører moped», sa’n Otto, «det er rætt å slett fali. I går, da je rækkte ut hånna fær å vise att je skuille svinge teill vinstre, var det ein som knabbe øll’n min»!

– «Å drikke mens du kjører moped», sa Otto, «det er rett og slett farlig.  I går, da jeg rakk ut hånda for å vise at jeg skulle svinge til venstre, var det en som knabbet øll’en min»!