En kjapp en?

24hshop har utrulig mye tå gærmye. Sjå sjæl>

Helge spær kjærringa rætt føre dam skær i eit sælskap:
– «Løst på ein kjapp ein?»

«I færheill teill hæ da»? svara ho.

Helge spør kona før de skal i selskap:
– «Lyst på en rask en?»

«I motsetning til hva da»? svarte kona.