Lønnsfærhøyelse

Del morroa med vænna dine


– «Å hæ ner blir denna lønnsfærhøyelsen effektiv»? spordde’n sjefen, som svara:

– «Så fort du blir det».Del morroa med vænna dine