Litt på kanten….

Ei Grue-kjærring gikk teill præsten fær å drøfte eit  problem.

– «Je har kjøpt mæ to pappegøye-hoer oppi Slarverud», sa a, «mein dam kain dessverre bære seia to sætninger».

– «Å hæ er det dam seier»? spordde præsten.

Dam seier:

– «Hei, vi er kåte som faen. Hæ med eit nommer»?

– «Mein det er jo uansteindig»! ropte præsten.

Etter å ha teinkt sæ om komm’n med eit forslag:

– «Je har to papegøye-hainner hemme.  Dessa er opptrænt teill å be, å læsa i bibeln.  Kom innom mæ med dessa to papegøyen dine, så putter je dam i buret sammen med’n Herodes å’n Gabriel.  Dam kain lære papegøyom dine lovprisning å andakt, å je er seikker på at dam kommer teill å seia heilt are sætninger i løpet tå stuitt ti».

– «Tusen takk», svara kjærringa, «detta høres ut som ein god idé».

Dagen etter komm’a teill præsten med papegøyen sine.  Der så’a buret med papegøyom hass, å vart gær-imponert over hæss dam satt å dreigde på ein rosenkrans med klø’n, meins dam messe ei lita bønn.  Å ho nølte itte eit aueblikk med å steinge sine egne fuggler inn i buret med dam.

Det tok eit par menutter før de to ho-papegøyeom vart værme i treia, mein da skreik dam i kor:

– » Hei, vi er kåte som faen. Hæ med eit nommer»?

Det vart heillt stille i papegøyeburet i nåa menutter.  Så glana dein eine hainn-papegøya bort på dein are å sa:

– «Leigg ifrå dæ krainsen, Herodes. Vi har vørtti bønnhørt»!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *