Itte fær feit

– «Je er itte fær feit», sa a Ingeborg, «i går kjøpte je mæ en rockering, å dein pæsse akkurat»!

– «Jeg er ikke for feit», sa Ingeborg, «i går kjøpte jeg meg en rockering, å den passet akkurat»!