Hurra

Del morroa med vænna dine


– «Ein gjønnomsnittli mainn fiser 13 gonger hær dag», sa’n Arne.

– «Hurra», sa’n Trond Olav, «eindeli nåe der je er bere ein gjønnomsnitte».

– «En gjennomsnitts mann fiser 13 ganger hver dag», sa Arne.

– «Hurra», sa Trond Olav, «endelig noe der jeg er bedre en gjennomsnittet».Del morroa med vænna dine