Hemmelækse 1

– «Du John, lag eit spørsmål ått mæ, som er forme slik at je får prate om mæ sjæl. Treinger du tid teill å teinkje dæ om»?

– «Nei».

– «Så spær ivæg».

– «Hæ i hælvette er det som feiler dæ»?