Heisteægar

N’Arild, ein blond Svænske hadde flætt teill Amerika, å kjøpt sæ ein farm. Der hadde’n to heister.

Ein dag komm’n inn på bar’n å såg nåe inn i granskauen færtvile ut.

– «Hæ er det som er gæli»? spordde barteindern.

– «Jo, du skjønner det», sa’n Arild å binnte å grine, «je har to heister (hulk hulk) som je itte greier å sjå færskjell på. Je veit itte om je gir dam reikti mat, træning å sleikt. Teinkj om je bære tær mæ tå dein eine, eiller gir dein are fær lite (hulk hulk)»?

– «Mein, kain du itte kløppe bort hæve lalen på dein eine, da»?

N’Arild strålte opp, å ropte:

– «Du er gærsmart, det skær je prøve».

To måner seiner kom blonde Arild inn i bar’n atte, like eleindig.

– «Hæ er det nå a»? spordde barteindern.

– «Halen har grodd ut at, så nå ser je itte færskjell på dam att».

Barteindern foreslo å kløppe mana på dein eine, å håpe at dein itte grodde ut at, mein tre måner etter var det samma eleindiheta.

– «Einn om du måler høgda på dam, kanskji dein eine er stærre einn dein are»? foreslo’n.

To daar etter kom blonde Arild inn att, bli som ei lærke, å sa:

– «Du hadde rætt, dein svarte er to tommer høgere einn dein hvite»!