Hærtte er kaka

Da’n Arild kom inn i stue, etter å ha vakkne gærseint etter ein fæst, skreik kjærringa ått’n:

– «I går sætte je på si to kakestøkker her, fær a mamma å’n pappa kommer teill kaffe nå på mårån. Nå er det bære ei her. Har du ei god færklaring på detta»????
– «Ja, det var så mærtt, at je såg itte dein are»!