Grues gjærrigste kær (att)

Grues gjærrigste kær møtte ordfører’n på Gardermoen.

– «Jasså, skær du på ferie»? spordde ordførern.

– «Tja, je skær på søllbrøllupsreise teill Malljorka».

– «Mein hærtte er kjærringa di, a»?

– «Ho er hemme, ho har vøri der fær».