Fint sælskap

Firmae der’n Kjell Magne var direktør vart 25 år, å det skuille feires med eit digert sælskap.
Politikkere å bra fælk var invitert, å kjærringa hass sto på i mange daar med færberedelser.

Mein da dagen var der, vart’a sjuk, ho kom sæ itte ut tur seinga.  Sea det var fær seint å meille avbud, bestæmmte’n Kjell Magne sæ fær å gjennomføre det som sto att på egen hånd.
Hain vart skjekkelig overraske over hær mye det var å gjæra, mein sto på så sveitta silte.

Teill sluitt var bordet dække, å aille gjesta hadde sætt sæ.

N’Kjell Magne ønske dam hjærtlig vælkømminn, med ord rætt ifrå hjertte:

– «Kjære vænner.  Føre vi ber bordbønn vil je bære seie ein ting.  Vi mainnfælka veit itte å sætta skjekkelig pris på kvinnfælka våre, føre vi har dambi seinga»!

Firmaet der Kjell Magne var direktør ble 25 år, og det skulle feires med et stort selskap.
Politikkere og bra folk ble invitert, å hans kone sto på i mange dager med forberedelser.

Men da dagen var der, ble hun syk, hun kom seg ikke ut av senga.  Siden det var for sent å melde avbud, bestemte Kjell Magne seg for å gjennomføre det som sto igjen på egen hånd.
Han ble skikkelig overrasket over hvor mye det var å gjøre, men sto på så svetten silte.

Til slutt var bordet dekket, og alle gjestene hadde satt seg.

Kjell Magne ønsket dem hjertelig velkommen, med ord rett fra hjertet:

– «Kjære venner.  Før vi ber bordbønn vil jeg bare si en ting.  Vi mannfolk vet ikke å sette skikkelig pris på våre kvinner, før vi har dem i senga»!