Færskjell’n

Del morroa med vænna dine


Færskjell’n på kvinnfælk å kærer:

  • Eit kvinnfælk må ha ein kær fær å teilfredsstille hennes mange behov.
  • Ein kær må ha mange kvinnfælk fær å teilfredsstille hass eine behov.Del morroa med vænna dine