Færfatter

Del morroa med vænna dine


Ein gærrik amrikaner bestæmmte sæ fær å skrive ei bok om kjærkjer, å bestæmmte sæ fær å binne med hovedstaden New York, der’n ba ein drosjesjåfør kjøre sæ teill dein stærste kjærkja i by’n.

Hain tok bilder både utateill å inni, å så fækk’n auge på ein gull-telefon. På ein plakat sto det 10.000 $ fær ei samtale.

Hain spordde præsten hæ detta var fær nåe.

– «Det er ei direktelinje teill Gud, dæffer er det så dyrt», svara præsten.

Det samma skjedde i Roma, London, Berlin å Paris, hain fainn ein gull-telefon med teillsvarende priser, å fækk samma færklaringa.

Mein da’n kom teill Oslo, å fainn gull-telefon, fækk’n sjå at det sto 10 korner på plakaten.

Hain fækk tak i præsten, færklarte at aille are steiller kæste det 10.000 dollar, å spordde:

– «Hæss kain det ha sæ at det bære kæster 10 kroner her»?

– «Du er i Norge nå», svara præsten, «nemmre himmeln kommer du itte levanes, så her er det lokalsamtale».Del morroa med vænna dine