Etterlyst

Pol’ti i Kongsvinger seinnte ut ein etterlysning på ein kjeilltring, med slike bilder (som i USA) tå’n, frammafrå, fra høgre å vinstre sia. 
Etter ein 5-6 daar fækk dam telefon frå lænnsmainnskontore på Flisa:
– «Vi har tigi hain i mitten, vi trur vi veit håkken hain på vinstresida er, mein vi har itte sett snurten tå hain teill høgre»!

 

Skillebilde

Politiet i Kongsvinger sendte ut en etterlysning på en kjeltring, med slike bilder (som i USA) av ham, forfra, fra høyre og venstre side. 
Etter en 5-6 dager fikk de telefon fra lensmannskontoret på Flisa:
– «Vi har tatt han i midten, vi tror vi vet hvem han på venstre side er, men vi har ikke sett snurten av han til høyre»!