Etter "besøk" fra USA

N’Mamoth var ute å gikk tur med kjærringa si på vægen utafær lainnsby’n  da’n møtte på en god vænn.
– «Sei mæ», spurdde vænnen, «i koranen står det at kjærringa aillti skær gå 10 skrett bak gubben sin, mein kjærringa di går aillti minst 10 skrett framma dæ! Hæffer er det slik»?
– «Du må kåmmå haug», svara’n Mamoth, «at koranen vart skrivinn leingi føre vi fækk lainnminer».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *