Eit dritfint kvinnfælk  

A Malin er eit fint støkke kvinnfælk, å ho har ein grønnsakshaga som ho elsker å steille me. 
Mein samma hær’a gjær, så får a itte tomata teill å bli rauge, dam færblir grønne.
Nabo’n hennes, hain har DE knaill raue tomata.

Ein dag nabon er ute i hagan, går a bort teill’n å spær’n hæsse’n får dam så fine.  Nabo’n er ein skjekkeli skeier, så hain seier:
– «Det er egentli ein hæmmelihet, mein du skær få væta det. Hær mårå, gærtili så ingen ser det, går je ut i hagan å drær ne bokksen. Da rødmer tomata.»

A Malin gikk fæm på, å prøvde i fleire vikur. Nabo’n satt i glase å såg på a me kikkert.

Ein dag spordd’n:
– «Hæsse går det, blir tomata raue»?

«Neeeiii, mein hærregud så digre agurka har vørti».

 

Malin er et fint stykke kvinnfolk, og hun har en grønnsakshage som hun elsker å stelle med. 
Men samme hva hun gjør, så får hun ikke tomatene til å bli røde, de forblir grønne.
Naboen hennes, han har DE knall røde tomatene.

En dag naboen er ute i hagen, går hun bort til ham og spør ham hvordan han får de så fine.  Naboen er en stor skøyer, så han sier:
– «Det er egentlig en hemmelighet, men du skal få vite det. Hver morgen, veldig tidlig så ingen ser det, går jeg ut i hagen og drar ned buksene. Da rødmer tomaten.»

Malin gikk fem på, og prøvde i flere uker. Naboen satt i vinduet og så på henne med kikkert.

En dag spurte han:
– «Hvordan går det, blir tomatene røde»?

«Neeeiii, men herregud så store agurkene har blitt».