Det er itte gætt å…  

Del morroa med vænna dine


Ein kær kom på sykkel frå Flisa på væg teill Åslia.

Ner’i Schjellungsalleen måtte’n slæ leins på vægakanten, etter ein blaut fæst.
Meins’n sto der å pisse, tok’n overbalanse å gikk på tryne i grøfta.
Da’n kom teill sæ sjæl att, binnte’n å krabbe ruinnt å famle om sæ.

– «Hæ er det du leiter etter»? spordde’n Paul, som hadde sett aillt samman.

– «Det ko-kommer je it-itte h-aug», snøvle kærn, «mein je ha-hadde nåe i hå-hånna da je da- datt».

 

En kar kom på sykkel fra Flisa på vei til Åslia.

Nede i Schjellungsalleen måtte han slå lens i veikanten, etter en våt fest.
Mens han sto der og tisset, tok han overbalanse og gikk på trynet i grøfta.
Da han kom til seg selv igjen, begynte han å krabbe rundt og famlet om seg.

– «Hva er det du leter etter»? spurte Paul, som hadde sett alt sammen.

– «Det ka-an jeg ik-ikke hu-ske», snøvlet karen, «men jeg ha-adde noe i hå-hånda da jeg da-att».Del morroa med vænna dine