De Hofferske Fjellvett-regla

Del morroa med vænna dine


24hshop har utrulig mye tå gærmye. Sjå sjæl>

1. Sei itte teill ein kjæft hærte du går. Det har damm faen itt’nå me!

2. Gå fær aill del aleine. Da er det færre som går sæ bort.

3. Ta med dæ kort å kompass. Går du dæ bort, så dreikk opp spriten i kompasse, ta fram kortstokken å leigg ein kabal. Da kommer det ein jævel å færtæljer dæ at du kainn leigge Spardama oppå Hjærterkongen!

4. Spar på kræften da du græver dæ ned. Komm haug at du antageli må græva dæ opp att sjæl.

God Påske aille sammen.

1. Si ikke ifra til noen hvor du går. Det har de ikke noe med!

2. Gå for all del alene. Da er det færre som går seg bort.

3. Ta med deg kort og kompass.  Går du deg bort, så drikk opp spriten i kompasset, ta frem kortstokken å legg en kabal. Da kommer det en jævel å forteller deg at du kan legge Spardama oppå Hjerterkongen!

4. Spar på kreftene da du graver deg ned.  Husk at du antagelig må grava deg opp igjen selv.

God Påske alle sammenDel morroa med vænna dine