De 10 bud

Da’n var 9 år, spordde lærern:
– «Lars Erik, hær mange bud er det»?

– «Ti».

– «Reikkti, å hæ skjer omm’n bryter eit tå dam»?

– «Da er det bære ni att»!

Da han var 9 år, spurte læreren:
– «Lars Erik, hvor mange bud er det»?

– «Ti».

– «Riktig, å hva skjer om man bryter et av de»?

– «Da er det bare ni igjen»!