Dam fainn mæ itte

Del morroa med vænna dine


De fant meg ikkeDel morroa med vænna dine