Uheldig valg

I reikkti gamle daar var det ein gammaill gubbe som satt på kjerra bak heisten på væg hemmatt etter ein tur på butikken.
I eit skoghaullt vart’n oppmærksom på ei gammaill kjærring som sto i vægakanten å tagg om skjuss.
Gubben var tå det godlynte slage å gjorde plass ått’a ved sida tå sæ. Etter å ha sitti ei staunn i taushet sa kjærringa:

– «Sea du er så snill å ler mæ få sitta på med dæ, så skær du få tre ønsker oppfyllt. Je er næmmli ei ækte traullkjærring».

Gubben trudde liksom itte heilt på’a, mein kikket litt ruinnt sæ fær å finna på eit ønske. Hain fækk auge på heisækken teill heisten bak på kjerra å sa:
– «Ja, det måtte fuill væra at når je kommer hemmatt å tømmer heisækken på gælve, så reinner det ut både guill å edelsteiner».

– «Det skær skje», sa kjærringa, «mein hæ meir ønsker du»?

Gubben satt i tanker, drog sæ litt på kjækan å kjinnte rynker å skjeiggstubb, å sa så:
– «Ja det må fuill væra at da je kommer hemmatt så vil je væra ong å glatt att, som je var da je var 20 år».

– «Ja, det skær skje», sa traullkjærringa, mein hæ er ditt siste ønske»?

Gubben teinkte væl å leingi. Rik, ong å vakker skuille’n jo bli, så hain sa:
– «Ja det måtte fuill væra at je fækk slik reidskap som heisten har».
– «Da skær nukk kjærringa bli væl færneigd», teinkte’n.

– «Ja, det skær skje», sa traullkjærringa, «ønska dine skær bli oppfylt straks du kommer inn tå døra hemme. Takk for skyssen».

Så smatt ho ut tå kjerra å for teill skogs.

Gubben var i tvil heile vægen hemmatt. Væl hemme på væg inn komm’n i tanker om att’n alikavæl skuille ta med sæ heisækken inn fær å tørke’n litt etter reigne som hadde kømmi på væg teill butikken.

Med det samma’n kom inn dæra så følte’n færandringer på kroppen.
Kjærringa som sto borte ved komfyr’n såg på’n å slo heinna sammen å utbraut:
– «Neimein Ola, hæ har du gjort. Du ser jo ut som deingonga vi gifte øss».

N’Ola svara:
– «Det er ingenting mor, sjå her».

Hain tok heisækken å binnte å riste ut heie, å aillt vart med ein gong teill skinnende gull å edelsteiner.

– «Ola, du er ung å sprek, å rike har vi vørtti. Hæ har skjedd….».

– «Dein stærste overraskelsen er att», sa’n Ola, å binnte å brætte ned bokksa fær å vise fram stasen.

Kjærringa slo heinna sammen med eit færskrække uttrykk i anseikte å sa:
– «Hæ er det du har steillt istainn nå…».

N’Ola glana nedover å vart like færbause, å utbraut:
– «Å nei. ……….Je glæmte at je hadde mærra i dag»!!

Hæ skær du bli?

Ei skuleklasse i gamle Hof vart spordd tå lærinna si om hæ dam skuille bli da dam vart vaksne.

Det mangle itte på ambisjoner.

Politi, brannmainn, sjukepleier, statsminister, kunstmaler, idrettsstjærne….

Mæst orginal var’n veissle Bjørn…

– «Je vil bli slik derre seksualterapeut»!!

«Seksu…meinn…hæffer akkurat det a»??

– «Fær de atte je har peiling på sex…så de så»!!

– «Hæssen kainn DU ha peiling på sleikkt»?? spordde frøkna.

– «Okei, frøken…, du skær få ei oppgave», sa’n Bjørn, å la fram oppgava.

– «Tre kjærringer sitter å eter is. Ei tå dam sleiker på isen, ei napper i’n å ei suger på’n. Håkken tå dam er gift»??

– «Bjørn…», skreik frøkna, «Din grisgutt!! Ut på gangen med dæ»!!

N’Bjørn reiste sæ, gikk mot dæra, å sa:

– «De er ho som har giftering … så klart. Å det er slike som dæ je skær behandle når je blir seksualterapeut».

Sjekkeli uvær.

A Berit å gubben hadde herjet gærvilt i seinga heile nætta, skjekkeli full ståhei.

Mårån etter slo gubben på radioen, å treitt somm’n var fækk’n itte med sæ at det var midt i værmeillinga:
– «Vi anbefaler fælk i områdert teill å hauille sæ innendørs teill a Berit roer sæ ned. Sivilfærsvaret, Røde kors å Reiddningstjenesten bistår Pol’ti med å seikkre området».

Hain ropte:
– «Berit! Je trur du må roe dæ ned, vi har vørtti anmeillt»!

Ny brus – «Solør».

Det var lainsering tå ein ny brus på Flisa, med appelsin å æpple-smak, med navne Solør.

Konferansiern skraut tå denna nye brusen, å avsluitte med ein konkuranse. Hain plokke ut tre som skuille svara på spørsmål. Dein som svara rætt, skuille få ei kasse.

Første spørsmål var:
– «Hæ hette dein første kærn på jorda»?

A Jorun skreik «ADAM», å fækk ei kasse brus.

Are spørsmåle var:
– «Hæ hette dein første kjærringa på jorda»?

A Beathe ropte ut «EVA», å fækk si kasse.

Da var det bære a Gudrun atte, å hain spordde:
– «Hæ sa a Eva da’n Adam tok tå sæ fikenbladet første gonga»?

Det vart heilt stille ei staunn, føre a Gudrun lågt sa:
– «Nei, denna greier je itte»!

– «Heilt reikti, du får to kasser»!

Sammen på tåge…  

 

Ei nonne sitter på toget. Ved sida tå a sitter ein småfuill pønker å eter reker.
Hain kaster rekeskall på a, å ho samler dam opp å kaster dam ut gjønnom glase.  Teill slutt er det itte att nåa reker, å påsån går samma vægen.

Nonna trækker i nødbremsen, å pønker’n flirer:
– «Du får 1000 kr i bot fær detta, din domme ku»!!

– «Haah», svarar nonna, «å da je roper voldtækt, å dam lufter på fingra dine, får du ti år, din dust……».

 

En nonne sitter på toget. Ved siden av henne sitter en småfull pønker å spiser reker.
Han kaster rekeskall på henne, og hun samler dem opp og kaster dem ut av vinduet.  Til slutt er det ikke igjen noen reker, og posen går samme veien.

Nonna trekker i nødbremsen, å pønkeren flirer:
– «Du får 1000 kr i bot for dette, din dumme ku»!!

– «Haah», svarer nonna, «og da jeg roper voldtekt, å de lukter på fingrene dine, får du ti år, din dust……».

 

Bilmekanikkeren å blondina

Dættera kom hemmatt, å sa teill far sin:
– «Kjæresten min sa nåe je itte færstår.  Hain sa at je har eit gærfint karosseri, gærfine airbagger å ein fantastisk støtfanger».

Far hennes svara:
– «Hæls kjæresten din att omm’n så mye som prøver å åpne pansere fær å sjekke ælja med peilepinnen sin, kommer je teill å skru fast nøtten hass så hardt atte frontløkten sprætter ut tur hugu på’n, å hain kommer teill å lække frå æksospåtta»!

Datteren kom hjem, og sa til sin far:
– «Kjæresten min sa noe jeg ikke forstår.  Han sa at jeg har et flott karosseri, nydelige airbagger og en fantastisk støtfanger».

Faren hennes svarte:
– «Hils kjæresten din att om han så mye som prøver å åpne panseret for å sjekke olja med peilepinnen sin, kommer jeg til å skru fast nøttene hans så hardt at front-lyktene spretter ut av hodet på ham, og han kommer tel å lekke fra eksospotta»!