Overraskelsesselskap!

N’Åge hadde ein ækkel følelse tå at kjærringa hass var utro, aille varsellampen blinke rautt. Ho binnte heile tia å flire meins a seinnte tækstmeillinger, å sa at det bære var mora hennes da’n spordde håkken det var.  Ho måtte stadig ærbe sei......... Læs meire