Rætt mainn gjæmte’n

Ein eildre kær skuille haulle tale i årsmøte teill Grue idtrættslag. (NB!  Itte skrivefeil!)
Nåa menutter føre’n skuille opp, mærke gubben på plassen gjæmte’n att’n tydelig var nærvøs.
– «Er det nåe som er gæli»? spordde’n, «har du glæmmt manuskripte kanskji»?
– «Mye værre, je har miste gebisse mitt, så je kommer teill å høres heillt latterli ut».
– «Miste gebisse? Je har ein fæm-sæks gebiss i væska. Vil du freisste om eit tå dam pæsser»?
Gammlingen prøvde, å det fjærde passe akkurat.
– «Er du tainnlege, du»? spordde’n.
– «Nei, je driver begravelsesbyrå».

Bokmål

En eldre kar skulle holde tale i årsmøte til Grue idtrettslag. (NB! Ikke skrivefeil!)
Noen minutter før han skulle opp, merket mannen på plassen ved siden av ham at han tydelig var nervøs.
– «Er det noe som er galt»? spurte han, «har du glemt manuskriptet kanskje»?
– «Mye verre, jeg har mistet gebisset mitt, så jeg kommer til å høres helt latterlig ut».
– «Mistet gebisset? Jeg har en fem-seks gebiss i veska. Vil du forsøke om et av de passer»?
Gamlingen prøvde, og det fjerde passet akkurat.
– «Er du tannlege, du»? spurte han.
– «Nei, jeg driver begravelsesbyrå».

Hæffer itte?

N’Olav kom hemmatt frå ærbe ein dag, å såg at kjærringa satt å såg på eit matlagingsprogram.  Hain binnte å gærhærsse, å spordde:
– «Hæffer ser du på matlagingsprogram, du som itte kain laga mat»?

Ho svara:
– «Hæffer itte? Du ser jo på pornofilm».

Bokmål

Olav kom hjem fra arbeidet en dag, og så at kona satt å så på et program om matlaging.  Han begynte å gapskratte, og spurte:
– «Hvorfor ser du på matlagings-program, du som ikke kan lage mat»?

Hun svarte:
– «Hvorfor ikke? Du ser jo på pornofilm».

Svænsken

Svænsken kom inn på bar’n, å fækk sjå eit gærfinnt kvinnfælk i dein andre einna tå disken.

– «Ho der trur je att je prøver mæ på», sa’n ått barteindern.

– «Du kaster bort tia, ho er lesbisk», sa’n.

Svænsken slentre bort teill a, å sa:
– «Hærte i Lesbia er du ifrå a»?

Bokmål

Svænsken kom inn på bar’n, å fækk sjå eit gærfinnt kvinnfælk i dein andre einna tå disken.

– «Ho der trur je att je prøver mæ på», sa’n ått barteindern.

– «Du kaster bort tia, ho er lesbisk», sa’n.

Svænsken slentre bort teill a, å sa:
– «Hærte i Lesbia er du ifrå a»?

Mindre pekk

Ein kær på Tjura var misfærneigd med utstyret sitt, dein var rætt å slett fær diger.
Dein var heile 50 cm lang, så hain visste itte sin ærme råd, kvinnfælka vart jo vettaskræmte da dam såg’n.
Hain gikk teill ein traullmainn innpå Finnskogen fær å få hjælp.
Traullgubben teinkte sæ om, leingi føre’n sa:
– «Gå inn i skogen ved furua der, der vil du møte ein frosk. Spær frosken omm’n vil gifte sæ med dæ. Om frosken svarar «nei» krymper reisskapen din med 10 cm, mein omm’n svarar «ja» så vækser’n 10 cm. Det er aillså ein sjanse å ta».
Tjurakær’n vægde fær å imot, mein fainn ut at det var verdt å ta sjansen.
Hain la i væg ut i skogen, fainn frosken å spordde:
– «Vil du gifte dæ med mæ»?
– «Nei», svara frosken.
Hain gærsprang hemmatt, drog tå sæ boksa å fainn tommeståkken. Jammein hadde’n krympe. Nå var’n bære 40 cm, mein hainn sinns det å var i mæste lage. Hain sprang ut i skogen att, traff frosken å spordde:
– «Vil du gifte dæ med mæ»?
– «Nei», svara frosken.
Hain beinflaug hematt å målte’n. Nå var’n bære 30 cm.
– «20 cm», teinkte kærn, «20 cm hadde vøri heillt perfekt», å dermed kuter’n teill skogs att, fainn frosken å spordde:
– «Vil du gifte dæ med mæ»?
– «Mein i svarte», svara frosken, «hører du dåli, eill? Je har sagt det fær å je seier det ommatt:
– NEI, NEI, NEI»!

Bokmål

En kar på Tjura var misfornøyd med utstyret sitt, den var rett og slett for stor.
Den var hele 50 cm lang, så han visste ikke sin arme råd, kvinnfolka ble jo vettskremt da de så den.
Han gikk til en trollmann innpå Finnskogen for å få hjelp.
Trollmannen tenkte seg om, lenge, før han sa:
– «Gå inn i skogen ved furua der, der vil du møte en frosk.  Spør frosken om den vil gifte seg med deg. Om frosken svarer «nei» krymper redskapen din med 10 cm, mein om den svarer «ja» så vokser den 10 cm.  Det er altså en sjanse å ta».
Tjurakaren veide for og imot, men fant ut at det var verdt å ta sjansen.
Han la i vei ut i skogen, fant frosken og spurte:
– «Vil du gifte deg med meg»?
– «Nei», svarte frosken.
Han løp lynfort hjem, dro av seg buksa og fant tommestokken. Jammen hadde den krympet. Nå var den bare 40 cm, men han syntes det og var i meste laget.  Han løp ut i skogen igjen, traff frosken og spurte:
– «Vil du gifte deg med meg»?
– «Nei», svarte frosken.
Han løp enda fortere hjem og målte den.  Nå var den bare 30 cm.
– «20 cm», tenkte karen, «20 cm hadde vært helt perfekt», og dermed løp han til skogs igjen, fant frosken og spurte:
– «Vil du gifte deg med meg»?
– «Men i svarte», svarte frosken, «hører du dårlig eller? Jeg har sagt det før og jeg sier det om igjen»:
– » NEI, NEI, NEI»!

Hæffer…………

N’Jon satt å les avisa, der det sto ein artikkel om ei gærpen skuespellerinne, som skuille gifte sæ med ein kjinnt fotbållspellar.
Hain var kjinnt fær å kuinne skru båll’n hærtt’n ville, å fækk mål på både straffe, frispærk å kårner, mein – aille visste att’n var dom som eit brø.
N’Jon snuidde sæ mot kjærringa å sa:
– «Je har ailldri skjønnt hæffer de stærste stauillinga får de peneste kvinnfælka».
Ho såg på’n, smile som ei sol, å sa:
– «Oii, tusen takk, kjære»!

Bokmål

Hvorfor…….

Jon satt og leste i avisa, der det sto en artikkel om en veldig pen skuespillerinne, som skulle gifte seg med en kjent fotballspiller.
Han var kjent for å kunne skru ballen hvor han ville, og fikk mål på både straffe, frispark og corner, men – alle visste at han var dum som et brød.
Jon snudde seg mot kona og sa:

– «Jeg har aldri skjønt hvorfor de største tullingene får de peneste kvinnfolkene».

Hun så på ham, smile som en sol, og sa:

«Oii, tusen takk, kjære»!

På besøk i Grue

Ein gutt frå Oslo var på ferie hos slækta i Grue, å måtte ligga på romme sammen med sønn i huset.  Da dam la sæ, fækk’n sjå at Grue-gutten satt på kne jæmte seinga, med beigd hugu å eit salig uttrykk i tryne.
Hain bestæmmte sæ fær å fælje de lokale skikken, å knele på si sie tå seinga.
Gruegutten såg på’n, å spordde:
– «Hæ driver du med»??
– «Det samma som dæ», svara’n, fær itte å virke dom.
– «Da blir a mor sprættsint, fær potta er på denna sia»!

En gutt fra Oslo var på ferie hos slekten i Grue, og måtte ligge på rommet sammen med sønnen i huset.  Da de la seg, fikk han se at Grue-gutten satt på kne ved siden av senga, med bøyd hode og et salig uttrykk i ansiktet.
Han bestemte seg for å følge de lokale skikkene, og knelte på sin side av senga.
Grue-gutten så på ham, og spurte:
– «Hva driver du med»??
– «Det samme som deg», svarte han, for ikke å virke dum.
– «Da blir min mor skikkelig sint, for potta er på denne siden»!