Etterlyst

Pol’ti i Kongsvinger seinnte ut ein etterlysning på ein kjeilltring, med slike bilder (som i USA) tå’n, frammafrå, fra høgre å vinstre sia. 
Etter ein 5-6 daar fækk dam telefon frå lænnsmainnskontore på Flisa:
– «Vi har tigi hain i mitten, vi trur vi veit håkken hain på vinstresida er, mein vi har itte sett snurten tå hain teill høgre»!

 

Politiet i Kongsvinger sendte ut en etterlysning på en kjeltring, med slike bilder (som i USA) av ham, forfra, fra høyre og venstre side. 
Etter en 5-6 dager fikk de telefon fra lensmannskontoret på Flisa:
– «Vi har tatt han i midten, vi tror vi vet hvem han på venstre side er, men vi har ikke sett snurten av han til høyre»!

Purken

Ein lænnsmainnsbetjent frå Grue stoppe ei kjærring på gata, å sa:
– «Du, vi leiter etter ein eildre kær med høreapparat»!

– «Da er det ittnå rart at dø nesten itte oppklarer nåe som heillst», svara ho, «dø burde heiller bruke briller»!

En lensmannsbetjent fra Grue stoppet en kvinne på gata, og sa:
– «Du, vi leter etter en eldre kar med høreapparat»!

– «Da er det ikke noe rart at dere nesten ikke oppklarer noe som helst», svarte hun, «dere burde heller bruke briller».

Lænsmainnsbetjenten spær…  

N’Arne vart tiginn på færsken, da’n spainn suinn blinklise på bil’n teill ein lænsmainnsbetjent.

– «Hær gammaill er du», spordde kollegan hass.

– «8 år».

– «Hæ hetter far din»?

– «Je veit itte».

– «Du er 8 år, åsså veit du itte hæ far din hetter»?

– «A mor er 28, å ho veit det itte ho heiller»!

 

Lensmannsbetjenten spør…

Arne ble tatt på fersken, da han spant i stykker blinklyset på bilen til en lensmannsbetjent.

– «Hvor gammel er du», spurte kollegaen hans.

– «8 år».

– «Hva heter faren din»?

– «Jeg vet ikke».

– «Du er 8 år, og så vet du ikke hva faren din heter»?

– «Min mor er 28, å hun vet det ikke hun heller»!

 

Sirkelflugu

Ein bonde frå Våler vart tiginn i fartskontroll, å UP-kærn breie sæ å skjellte ut bonden føre’n drog fram blokka si fær å skrive ut ei bot.
Meins’n sto å skreiv, vart’n distrahert tå ei flugu som sirkle ruinnt hugu på’n.

– «Ei plagsom lita sirkelflue, hæ»? sa bonden.

– «Jasså, er det’n heter? Je har aildri hørdd om sirkelflugur fær».

– «Jo’a det er ein flugutype som bruker å sirkle ruinnt ræva på heista».

– «Å ja», sa UP-kærn å skreiv videre. Brått stoppe’n opp å sa skærtt:

– «Påstår du at je er ei heisteræv»?

– «Neida…. Je har fær stor respekt fær loven teill å antyde nåe sleikt».

– «Gætt fær dæ», sa UP-kærn.

Da kom det tært frå bonden:

– «Mein flugun er det itte så lett å lure»!

Sirkelflue

En bonde fra Våler ble tatt i fartskontroll, og UP-mannen breiet seg og skjelte ut bonden før han tok frem blokka for å skrive ut en bot.
Mens han sto å skrev, ble han distrahert av ei flue som sirklet rundt hodet hans.

– «En plagsom liten sirkelflue, eller»? sa bonden.

– «Å, er det det den heter? Jeg har aldri hørt om sirkelfluer før».

– «Jo da, det er en fluetype som pleier å sirkle rundt ræva på hester».

– «Å ja», sa UP-mannen, og skrev videre. Brått stoppet han opp og sa skarpt:

– «Påstår du at jeg er ei hesteræv»?

– «Neida…. Jeg har for stor respekt for loven til å antyde noe slikt».

– «Godt for deg», sa UP-mannen.

Da kom det tørt fra bonden:

– «Men fluene er det ikke så lett å lure»!

 

Fiskekort?

N’Tore Vidar sto å fiskje i eit vattn innpå Grue Finnskog.  Pluss’li fækk’n sjå oppsynsmainn kåmmå bortover myra.
Denna oppsynsmainn var kjinn som eit skjekkelig, kranglete rasshæl, så’n Tore Vidar treiv sammen fiskeutstyre sitt å gærkute innover myra så gjøsse å vattn svatt.

Oppsynsmainn, som var ein eildre orienteringsløper, sætte etter i fuillt firsprang, mein’n Tore Vidar var seigere einn mange trur, så det tok gætt over ein hælvtime føre’n greidde å nå att’n.
Da’n eindelig greip’n Tore Vidar i skuildra, var’n både færbainna, gærsliten å gjønnomsveitt, så hain tok eit hardt grep.

– «Au», skreik’n Tore Vidar, «er du sjuk i hugu din voldelige jævel».

Oppsynsmainn sa, litt pæsende:
– «Får je sjå fiskekortte ditt»!

N’Tore Vidar såg oppgitt på’n, drog fram lommeboka å drog ut fiskekortte.  Oppsynsmainn såg gruindig på kortte, å fainn ut at ailt var i skjønneste orden.
Vantro såg’n på’n Tore Vidar å sa:
– «Hæffer i aill væla kute du som ein gælin, da du har fiskekort»?

Rolig som vanlig svara’n Tore Vidar:
– «Je kuter da faan mæ hæ ner je vil, sjæl om je har fiskekort».

Tore Vidar sto å fisket i et vann innpå Grue Finnskog.  Plutselig fikk han se oppsynsmannen komme bortover myra.
Denne oppsynsmannen var kjent som et skikkelig, kranglete rasshøl, så Tore Vidar hev sammen fiskeutstyret sitt å sprang fort innover myra så gjørme og vann sprutet.

Oppsynsmannen, som var en eldre orienteringsløper, satte etter i fullt firsprang, men Tore Vidar var seigere en mange tror, så det tok godt over en halvtime før han greide å nå ham igjen.
Da han endelig greip Tore Vidar i skuldra, var han både forbannet, veldig sliten å gjennomsvett, så han tok et hardt grep.

– «Au», skreik Tore Vidar, «er du syk i hodet, din voldelige jævel».

Oppsynsmannen sa, litt pesende:
– «Får jeg se fiskekortet ditt»!

Tore Vidar så oppgitt på ham, tok frem lommeboka og trakk ut fiskekortet.  Oppsynsmannen så grundig på kortet, og fant ut at alt var i skjønneste orden.
Vantro så han på Tore Vidar og sa:
– «Hvorfor i all verden løper du som en gal, da du har fiskekort»?

Rolig som vanlig svarte Tore Vidar:
– «Jeg løper da faen meg når jeg vil, selv om jeg har fiskekort».

Dreikke å kjøre  

Fær nåa år sea vart lænsmainn i Grue oppringt å tipse om ein mulig promillekjørar.
Hain kjørdde ut fær å sjå om det var nåe i detta, å ganske fort fækk’n sjå ein liten moppedbil som sto pent plassert i vægakanten.
Inni’n satt det ein gammaill kær å drakk rett tå ei vodkaflæske.

Lænsmainn banket på ruta å ba gubben om å sveive ned ruta føre’n sa:
– «Du veit fuill at det itte er læv å dreikke da’n kjører, itte saint?»

– «Joda, kjære lænsmainn, je veit det, det er dæffer je stopper da je skær dreikke!»

 

For noen år siden ble lensmannen i Grue oppringt og tipset om en mulig promillekjører.
Han kjørte ut for å se om det var noe i dette, og ganske fort fikk han se en liten mopedbil som sto pent plassert i veikanten.
Inni den satt det en gammel kar å drakk rett av en vodkaflaske.

Lensmannen banket på ruta å ba gubben om å sveive ned ruta, før han sa:
– «Du vet vel at det ikke er lov å drikke da man kjører, ikke sant?»

– «Joda, kjære lensmann, jeg vet det, det er derfor jeg stopper da jeg skal drikke!»

 

Ordførern fækk bot

Bygdas ordfører vart tiginn i fartskontroll her om dagen, nækte å vedta å havne i rætten.
Politiet anførte, i skjærpende rættning, at kontroll’n skjedde klokka 14:37, å at ordførern hadde ærbestid teill 15:00.

Bygdas ordfører ble tatt i fartskontroll her om dagen, nektet å vedta og havnet i retten.
Politiet anførte, i skjerpende retning, at kontrollen skjedde klokken 14:37, og at ordføreren hadde arbeidstid til 15:00.