Sjuk dyrlege

Ein sjuk dyrlæge seinnte bud etter dåkktorn.

– «Da je får pasieinter teill behandling, kain je itte spærja dam om nåe. Je må støtte mæ teill min ærfaring å det je har lært. La mæ nå sjå, om du kain gæra som mæ, stille diagnose uta å stille eit eineste spørsmål»!

Dåkktern uinnersøkte’n uta eit ord, skreiv ut ei resept å sa:

– «Om detta itte har gjort dæ bere i løpe tå ei vikus ti, blir vi dessværre nøtt teill å avlive dæ».

Bokmål

En syk dyrlege sendte bud etter doktoren.

– «Da jeg får pasienter til behandling, kan jeg ikke spørre dem om noe. Jeg må støtte meg til min erfaring og det jeg har lært. La meg nå se, om De kan gjøre som meg, stille diagnose uten å stille et eneste spørsmål»!

Doktoren undersøkte ham uten et ord, skrev ut en resept og sa:

– «Dersom dette ikke har gjort Dem bedre i løpet av en ukes tid, blir vi dessverre nødt til å avlive Dem».

Kain je

Ho sa teill busssjåførn:
– «Je har itte peinger»!
Uta truse, løft’a på kjolen, å sa:
– «Kainn je betala me denna»?
– «H.. har du itte mindre………», svara sjåførn.

Bokmål

Hun sa til busssjåføren:
– «Jeg har ikke penger»!
Uten truse, løftet hun på kjolen, og sa:
– «Kan jeg betale med denne»?
– «H.. har du ikke mindre………», svarte sjåføren.

Nerd

Som klassas streber fækk je 6 i alle fag, uinntiginn gym, å ei snærtten blondine kaillte mæ «NERD».
– «Vær snill mot’n», sa lærer’n, «plussli ein dag er’n sjefen din».
– «Det er det inga fare fær», svara je, «je skær itte binne som hallik».

Bokmål

Som klassens streber fikk jeg 6 i alle fag, unntatt gym, å ei snerten blondine kalte meg «NERD».
– «Vær snill mot ham», sa læreren, «plutselig en dag er han sjefen din».
– «Det er det ingen fare for», svarte jeg, «jeg skal ikke begynne som hallik».

Frækkere einn ….

– «Hæss går det med hushjælpa du ansætte»?

– «Kjærringa ga’a sparken i går».

– «Å?  Hæffer det»?

– «Ho var litt oppkjæfti.  Da kjærringa drog finger’n over pianoe, å sa att’a kuinne skrive navne sitt i støve, svara hushjælpa:

– «Ja, utdainnelse er ein fin ting».

Bokmål

– «Hvordan går det med hushjelpen du ansatte»?

– «Kona ga henne sparken i går».

– «Å?  Hvorfor det»?

– «Hun var litt spydig.  Da kona dro fingeren over pianoet, og sa at hun kunne skrive navnet sitt i støvet, svarte hushjelpen:

– «Ja, utdannelse er en fin ting».

Fættie  

Veissle Malin på 7 kom hemmatt frå skula.

– «Hei vænnen» sa mora hennes, «hæ har dø gjort på skula i dag, da»?

– «Vi prate om familia våre», svara a Malin, «å om hærtte onga kommer ifrå».  Å så binnt’a å grine.

– «Mein hæffer griner du», spordde mora, «detta var fuill eit morrosammt tema»?

– «Nei» svara a Malin, «det var kjæmpeflaut»!

– «Hæffer det»?

– «N’Sigvart sa at det er storken som kommer med onga, å a Nina sa at dam gir bort onger på barnehjemma. Så færtærdde a Nora at ho var kjøpt på sjukehuset».

– «Ja, mein det er fuill itte nåe å grine å klaga fær», spordde mora.

– «Nei – mein da det vart min tur», svara a Malin hikstende, «var det itte så morro å færtællja at vi er så fættie at du å’n pappa måtte laga mæ sjæl»!

 

Vesle Malin på 7 kom hjem fra skolen.

– «Hei vennen» sa hennes mor, «hva har dere gjort på skolen i dag, da»?

– «Vi pratet om familiene våre», svarte Malin, «og om hvor barna kommer fra».  Og så begynte hun å gråte.

– «Men hvorfor gråter du», spurte hennes mor, «dette var vel et morsomt tema»?

– «Nei» svarte Malin, «det var kjempeflaut»!

– «Hvorfor det»?

– «Sigvart sa at det er storken som kommer med barna og Nina sa at de gir bort unger på barnehjemmene. Så fortalte Nora at hun var kjøpt på sykehuset».

– «Ja, men det er vel ikke noe å gråte og klage for», spurte hennes mor.

– «Nei – men da det ble min tur», svarte Malin hikstende, «var det ikke så moro å fortelle at vi er så fattige at du å pappa måtte lage meg selv»!

Vrien lærerinne

Lærerinna teill onga :

– «Hæ er bront, har fire bein å lever i skogen?»
– «Ælj», sa’a Lise.

– «Reikti teinkt » sa lærerinna «mein deit kain au væra eit  rådyr.  Mein hæ er det som er grønnt å hopper i grase?»
– «Grashoppe» sa’a Nina.

– «Reikti teinkt, mein det kain au væra ein frosk» sa lærerinna .

Da spordde’n Per:
– «Du frøken, hæ er det som er digert å hardt da frøken putter’n inn i muinn, å liten å mjuk da’a tær’n ut att?»

Lærerinna ga’n Per ei ørtæve.

– «Reikti teinkt , frøken» sa’n Per «mein det kain au væra ein tuggegummi..»

Bokmål

Frøken til barna:

– «Hva er brunt, har fire ben og lever i skogen?»
– «Elg», sa Lise.

– «Riktig tenkt» sa frøken «men det kan også være et rådyr.  Men hva er det som er grønt og hopper i gresset?»
– «Gresshoppe» sa Nina.

– «Riktig tenkt, men det kan også være en frosk» sa frøken.

Da spurte Per:
– «Frøken, hva er det som er stort og hardt når frøken putter den i munnen, og liten og myk når hun tar den ut?»

Frøken ga Per en ørefik.

– «Riktig tenkt, frøken» sa Per «men det kan også være en tyggegummi..»

«Skuleflink….»  

Veissle Jon gjorde det itte sæli bra på skula, sæli i matte.
Færeilldra hass værrdde å seinne’n på ei kristen privatskule.

Snart var’n Jon klassas bæste i matte. Færeilldra hass spordde hæ det var som hadde motivert’n så teill de grader.

– «Det første je såg da je kom inn i klasseromme, var ein type som hang på veiggen, spikre fast teill eit plussteign», svara’n Jon, «da færsto je at dessa fælka kødder’n itte med…»!

Bokmål

«Skoleflink….»

Vesle Jon gjorde det ikke særlig bra på skolen, særlig i matte.
Foreldrene hans valgte å sende ham på en kristen privatskole.

Snart var Jon klassens beste i matte.  Foreldrene hans spurte hva det var som hadde motivert ham så til de grader.

– «Det første jeg så da jeg kom inn i klasserommet, var en type som hang på veggen, spikret fast til et plusstegn», svarte Jon, «da forsto jeg at disse folkene kødder man ikke med…»!

Hæssen kain det ha sæ?

Lærern slo i kattetre, såg sint på mæ, å sa:
– «Det er akkurat de samma feila i svare ditt, som hos’n Erik, som sitter jæmte dæ. Hæssen kain det ha sæ»???

– «Vi har samma lærer»!

 

Læreren slo i kateteret, så sint på meg, og sa:
– «Det er akkurat de samme feilene i svaret ditt, som hos Erik, som sitter ved siden av deg. Hvordan kan det ha seg»???

– «Vi har samme lærer»!