Kjøpe hundemat

Je var på Rema 1000 å kjøpte ein påså huinnemat teill bikkja mi, da ei kjærring bak mæ i kø’n spordde om je hadde hund.
Hæffer skuille je eillers kjøpe hundemat, liksom?????

Så impulsivt sa je:
Nei, je har itte hund, je skær binne på Pedigree Dieten att. Je burde kanskji itte, sea je havne på sjukehuse sist gong!!
Mein je gikk ne 25 kilo føre je vakkne på intensiven med ein meingde slanger, nåler å intravenøst i beigge ærma!!!
Je færtærdde at det egentli var pærfekt kost, ailt’n treinger å gjæra er å fylle opp lomma med hundemat, å eta ein eiller to hær gong’n kjinner sæ suiltinn.
Maten er næringsrik, så detta fungerer bra, å je har teinkt å prøve att.

(Nå må je nævne at på detta tisspunkte hørdde AILLE i køen lattermildt på historia mi.)

Skrækkslagen spordd’a om je hadde havne på intensiven, fær det at je hadde vørtti færgifte tå huinnematen…

– «Nei», sa je, «Je gikk bære ne tå fortauskanten fær å lufte ein puddel i ræva, å vart påkjørd tå ein bil» !!!

Je trudde gubben bak a skuille fått hjerteinfarkt – hain lo så’n skreik!!!

—-

Tenikj over hæ du spær mæ om å vær færberett på mitt svar. Je har aill tid i værla teill å teinkje ut skrullete ting å svara…

(Da du nå har lesi detta så må je bære teillstå at je har kopiert dette frå ein ainn tuilling)

Jeg var på Rema 1000 og kjøpte en pose hundemat til hunden min, da en kvinne bak meg i køen spurte om jeg hadde hund.
Hvorfor skulle jeg ellers kjøpe hundemat, liksom?????

Så impulsivt sa jeg:
Nei, jeg har ikke hund, jeg skal begynne på Pedigree Dieten igjen. Jeg burde kanskje ikke, siden jeg havne på sykehuset sist gang!!
Men jeg gikk ned 25 kilo før jeg våknet på intensiven med en mengde slanger, nåler og intravenøst i begge armene!!!
Jeg fortalte at det egentlig var perfekt kost, alt man trenger å gjøre er å fylle opp lomma med hundemat, å spise en eller to hver gang man føler seg sulten.
Maten er næringsrik, så dette fungerer bra, og jeg har tenkt å forsøke igjen.

(Nå må jeg nevne at på dette tidspunktet hørte ALLE i køen lattermildt på historien min.)

Skrekkslagen spurte hun om jeg hadde havnet på intensiven, fordi jeg hadde blitt forgiftet av hundematen…

– «Nei», sa jeg, «jeg gikk bare ned fra fortauskanten for å lukte en puddel i ræva, og ble påkjørt av en bil» !!!

Jeg trodde mannen bak henne skulle fått hjerteinfarkt – han lo så han skrek!!!

—-

Tenk over hva du spør meg om og vær forberedt på mitt svar.  Jeg har all tid i verden til å tenke ut skrullete ting å svare…

(Da du nå har lest dette så må jeg bare tilstå at jeg har kopiert dette fra en annen tulling)

Tigging

Je gikk nerover Kaffegata fær nåa daar sea, da je vart kontakte tå ein mækkette å løinn kær. Hain ba mæ om nåa kroner teill middag.
Je liker å hjælpe fættige, tok fram ein 200-lapp å spordde:
– «Om je gir dæ dessa peinga, vil du kjøpe litt øl i steille fær middag?
– «Nei, je måtte sluitte å dreikke fær mange år sea», svara kærn.
– «Vil du bruke peinga på fiske eiller jaktutstyr i stelle fær mat?» spordde je.
– «Er du kav gælinn!» svara kærn, «je har itte fiskje på over 20 år, å itte vøri på jakt på seikkert 30 år».
– «Vel,» sa je «je skær ta dæ med hem teill ein dusj å ein fantastisk middag teillberedt tå kjærringa mi».
Kærn var færbløffe, å sa:
– «Vil itte kjærringa di bli sprættsint om du gjær det»?
Je svara:
– «Jo, mein det er heilt seikkert greitt, fær det viktigste er att’a får sjå hæss kæra ser ut da dam sluitter å gå på jakt, fiskje å dreikke øl».

Jeg gikk nedover Kaffegata for noen dager siden da jeg ble kontaktet av en skitten og loslitt mann. Han ba meg om noen kroner til middag.
Jeg liker å hjelpe fattige, tok frem en 200-lapp og spurte
– «Hvis jeg gir deg disse pengene, vil du kjøpe litt øl i stedet for middag?
– «Nei, jeg måtte slutte å drikke for mange år siden» svarte mannen.
– «Vil du bruke pengene på fiske eller jaktutstyr i stedet for mat?» spurte jeg.
– «Er du helt gal!» svarte mannen, «jeg har ikke fisket på over 20 år, og ikke vært på jakt på sikkert 30 år».
– «Vel,» sa jeg «jeg skal ta deg med hjem til en dusj og en fantastisk middag tilberedt av fruen min».
Mannen var forbløffet og sa:
– «Vil ikke din kone bli rasende om du gjøre det»?
Jeg svarte:
– «Jo, men det er helt sikkert greit, for det viktigste er at hun får se hvordan menn ser ut når de slutter å gå på jakt, fiske og drikke øl» .

Jaktlag

Tre kærer som itte var så smarte at det gjordde nåe, drog ut i skogen på jakt, dam hadde fått låne ei jakthytte.

Første dagen strøyk dein eine teill skogs, å etter nåa timer komm’n att med ein hjort.
– «Itte værst, hæsse fækk du’n»?  spordde de are.
– «Je såg eit spor, je færdde spore å fækk hjorten».

Neste dag drog nestemainn teill skogs, å kom att med ein hæra.  Hain sa:
– «Je såg eit spor, je færdde spore å fækk’n».

Trea dagen gikk sistemainn ut, å kom att i kveillinga, mørbanke, blodig å fæl.
– «Hæ skjedde»? spordde de to are i kor.
– «Je såg eit spor, je færdde spore……. å fækk eit tog i ræva»!

 

Tre karer som ikke var så smarte at det gjorde noe, dro ut i skogen på jakt, de hadde fått låne en jakthytte.

Første dagen strøk den ene til skogs, og etter noen timer kom han tilbake med en hjort.
– «Ikke verst, hvordan fikk du den»?  spurte de andre.
– «Jeg så et spor, jeg fulgte sporet og fikk hjorten».

Neste dag dro nestemann til skogs, og kom tilbake med en hare.  Han sa:
– «Jeg så et spor, jeg fulgte sporet og fikk den».

Tredje dagen gikk sistemann ut, og kom tilbake i kveldinga, mørbanket, blodig å fæl.
– «Hva skjedde»? spurte de to andre i kor.
– «Jeg så et spor, jeg fulgte sporet……. og fikk et tog i ræva»!

 

Dau kråke

N’Oddvar russle langs vægen med sønn sin på 5 år, da dam fækk sjå ei dau kråke i vægakanten.

– «Pappa, hæ har heinnt med denna kråka»? spordde sønn hass.

– «Ho har stærtt, å drigi teill Gud i himmeln»!

– «Oi, mein hæffer har Gud pælma kråka ned att»?

Oddvar ruslet langs veien med sin sønn på 5 år, da de fikk se en død kråke i veikanten.

– «Pappa, hva har hendt med den kråka»? spurte sønnen.

– «Hun har dødd, og reist til Gud i himmelen»!

– «Oi, men hvorfor har Gud pælma kråka ned igjen»?

Anden å mannen

Det var ein gong ein kær i Grue, som aillt meine hadde med sæ ei tam and, å denna dagen skuille dam på kino fær å sjå ein pornofilm.
– «Je vil ha to billetter, teill mæ å anna mi», sa gubben.

– «Je beklager, dyr har itte adgang, å dessuten er fuggern fær ong».

Dam gikk ut, å ruindt hjørne stappe’n fuggen ner i boksa, gikk atteinne å slapp inn med bære ein billett.
Der inne vart’n sittan milla to æktepar, å da reklamen kom på drog’n ner glidelåsen, å anda stakk ut hugu.

Litt uti filmen sa den eine kjærringa høgt ått gubben sin:
– «Hain gjæmmte mæ har ein «Harding».

– «Å så da», svara gubben hennes, «filmen er heit, så det har je å».

– «JA, MEIN DIN ETER ITTE TÅ POPCORNE MITT»!

Det var en gang en kar i Grue, som alltid hadde med seg en tam and, og denne dagen skulle de på kino for å se en pornofilm.
– «Jeg vil ha to billetter, til meg og anden min», sa mannen.

– «Jeg beklager, dyr har ikke adgang, og dessuten er fuglen for ung».

De gikk ut, og rundt hjørnet stappet han fuglen ned i buksen, gikk tilbake og slapp inn med bare en billett.
Der inne ble han sittende mellom to ektepar, og da reklamen kom på dro han ned glidelåsen, å anda stakk ut hodet.

Litt ute i filmen sa den ene kona høyt til mannen sin:
– «Han ved siden av meg ein «Harding».

– «Og så da», svarte mannen hennes, «filmen er het, så det har jeg og».

– «JA, MEN DIN SPISER IKKE AV POPCORNET MITT»!