Itt’nå å leva fær

Ein ansvarli far sætte sæ ne med sønn sin ein dag å spordde om’n hadde hørdd om «blomsten og bien».

– «Det vil je itte væta!» sa sønnen, «lov mæ at du itte seier nåe om det!» fortsætte gutten meinns tåren trille nerover kjækan hass.
Far hass vart færundre, å spordde gutten hæ som var så gæli.
– «Å, pappa! Da je var 6 vart je færtærdd at julenissen itte fainns, da je vart 7 sa du at påskehæran itte var virkli å da jeg vart 8 sa du at tainnfeen bære var oppspinn..».
– «Hvis du nå skær færtællja mæ at vaksne itte puler – har je ittnå å leva fær»!

Bokmål

En ansvarlig far satte seg ned med sin sønn en dag og spurte om han hadde hørt om «blomstene og biene».

– «Det vil jeg ikke vite!» sa sønnen, «lov meg at du ikke sier noe om det!» fortsatte gutten mens tårene trillet nedover kinnet hans.
Hans far ble forundret, og spurte gutten hva som var så galt.
– «Å, pappa! Da jeg var 6 ble jeg fortalt at julenissen ikke fantes, da jeg ble 7 sa du at påskeharen ikke var virkelig og da jeg ble 8 sa du at tannfeen bare var oppspinn..».
– «Hvis du nå skal fortelle meg at voksne ikke puler – har jeg ikke noe å leve for»!

Frækkere einn ….

– «Hæss går det med hushjælpa du ansætte»?

– «Kjærringa ga’a sparken i går».

– «Å?  Hæffer det»?

– «Ho var litt oppkjæfti.  Da kjærringa drog finger’n over pianoe, å sa att’a kuinne skrive navne sitt i støve, svara hushjælpa:

– «Ja, utdainnelse er ein fin ting».

Bokmål

– «Hvordan går det med hushjelpen du ansatte»?

– «Kona ga henne sparken i går».

– «Å?  Hvorfor det»?

– «Hun var litt spydig.  Da kona dro fingeren over pianoet, og sa at hun kunne skrive navnet sitt i støvet, svarte hushjelpen:

– «Ja, utdannelse er en fin ting».

ØL

N’Olav fækk streing beskjed om, att’n bære fækk dreikke tre øl.  Å hain skuille væra hemme klokka 22.
Faen så sint kjærringa var, da’n bytte om dessa tala.

Olav fikk streng beskjed om, at han bare fikk drikke tre øl.  Og han skulle være hjemme klokken 22.
Faen så sint kona var, da han bytte om disse tallene.

Hos psykologen

– «Finns det nåa teillfeiller tå galskap i din familie?» spordde psykologen dein kvinnelige pasieinten.
– «Det kain du skrive opp!», svara ho, «gubben min trur næmm’li att’n bestæmmer hemme..».

– «Finnes det noen tilfeller av galskap i familien din?» spurte psykologen den kvinnelige pasienten.
– «Det kan du skrive opp!», svarte hun, «mannen min tror nemlig at han bestemmer hjemme..».

Donere kleer ått de fættie i bygda

A Maria såg på gubben sin, å sa:
– «Nå har je teinkt å gå gjønnom klesskæppa, å de klea je itte bruker vil je donere teill de fættie i bygda».
Gubben klødde sæ i hugu, å svara:
– «Er det nåen her i bygda dine kleer pæsser ått, så er dam itte fættie»!

Donere klær til de fattige i bygda

Maria så på sin mann, og sa:
– «Nå har jeg tenkt å gå gjennom klesskapene, og de klærne jeg ikke bruker vil jeg donere til de fattige i bygda».
Mannen klødde seg på hodet, og svarte:
– «Er det noen her i bygda dine klær passer til, så er de ikke fattige»!

Etter nættskifte….  

Ein kær kom utslitinn hemmatt etter nættskift på sjukehuset. Hain sjangle sæ inn på soverommet, der kjærringa låg med dyna over hugu. Hain sank ner i seinga, mein vart pluss’li sugen på litt sex, å binnte å kose med’a bakfrå. Ho virke litt reservert først, mein teill slutt vart’a med på leken.

Etter økta vart’n sultinn, å slepte sæ ut på kjøkkne fær å ta sæ en bæta.

Der sto kjærringa hass å laga frokost, færskrække sa’n:

– «HÆ?! Kærs i reine, je hadde jo akkurat ei ruinde med dæ i seinga ….»??

– «Herregud», skriek kjærringa, «det er jo a mamma! Ho kom i går, å har liggi i di seing i nætt»!

– «Mamma»! skreik a i det hun gærkute inn på soverommet, «hæffer sa du ittnå da’n binnte»?

– «Kjære dætter mi, je har itte prate ått denna idioten på sju år, så hæffer skuille je binne nå»?!

 

 

En kar kom utslitt hjem etter nattskift på sykehuset.  Han sjanglet seg inn på soverommet, der kona lå med dyna over hodet. Han sank ned i senga, men ble plutselig sugen på litt sex, og begynte å kose med henne bakfra.  Hun virket litt reservert først, men til slutt ble hun med på leken.

Etter økta ble han sulten, og slepte seg ut på kjøkkenet for å ta seg en matbit.

Der sto hans kone og lagde frokost, forskrekket sa han:

– «HVA?! Jøss, jeg hadde jo akkurat en runde med deg i senga ….»??

– «Herregud», skrek kona, «det er jo a mamma! Hun kom i går, og har ligget i din seng i natt»!

– «Mamma»! skrek hun i det hun sprang inn på soverommet, «hvorfor sa du ikke noe da han begynte»?

– «Min kjære datter, jeg har ikke snakket til denne idioten på sju år, så hvorfor skulle jeg begynne nå»?!